یک زن خود را بالای دکل برق فشار قوی می رساند ناگهان انفجار رخ می‌دهد و جان خود را از دست می دهد.
هنوز علت خودکشی مشخص نیست.

منبع : http://mymusicpersia.com/